Engineering Your Safety

Çalışanların Evlerine Güvenle Dönmelerini Sağlıyoruz

“Sağlığınız ve güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. İşyerlerinizde sıfır kaza, sıfır risk hedefiyle sizin için güvenli bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. İSG kurallarına uyarak, hep birlikte sağlıklı, güvende ve başarılı bir gelecek inşa ediyoruz. Unutmayın, her adımınızda sizinle birlikteyiz.”

 

Numeko Safety

Kişisel Koruyucu Donanımlar

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Etkili ve İhtiyaca Uygun Donanımları

El Koruma

Ayak Koruma

Baş ve Yüz Koruma

Vücut Koruma

Göz Koruma

İşitme Koruma

Solunum Koruma

Kaynak Koruma

Yüksekte Çalışma

Çalışanların Evlerine Güvenle Dönmelerini Sağlıyoruz

Ankrajlar

Yatay Yaşam Hatları

Dikey Yaşam hatları

Emniyet Kemerleri

Honeywell Combisafe Sistemleri

3M FlexiGuard Sistemleri

Lanyardlar ve Geri Sarımlı Yaşam Hattı Ekipmanları

Karabinalar, Kancalar ve Halat Tutucular

Kurtarma Ekipmanları

Alet Düşüş Koruma Ürünleri

Dar ve Kapalı Alan Sistemleri

Çalışanların Evlerine Güvenle Dönmelerini Sağlıyoruz

Davit Kollu Sistemler

Kapalı Alan Kurtarma Ekipmanları

Ankrajlar ve Taşınabilir Ankraj Sistemleri

Tripod ve Aksesuarları

İnsan sağlığını ve güvenliğini korumak, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur

İş güvenliği, yasal zorunluluk ve etik sorumluluk gerektiren önemli bir konudur. Yasalara uyum, risk değerlendirmesi, güvenlik önlemleri, işçi eğitimi ve farkındalığı, işbirliği ve denetim gibi temel prensipler göz ardı edilmemelidir. Tüm paydaşlar arasındaki iletişim ve işbirliği, iş güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır

Markalarımız

Güvenliğiniz için Doğru Marka, Doğru KKD

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm sorularınız için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) nedir?

Kişisel koruyucuların işyerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelikte verilen tanımı;  Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar olarak verilmiştir.

Hangi durumlarda Kişisel Koruyucu Donanım kullanmalıyım?

Kişisel koruyucu donanım; risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.

KKD bakımı nasıl yapılmalıdır?

KKD’nin düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı yapılmalıdır. Üretici talimatlarına uygun şekilde temizlenmeli ve saklanmalıdır. Eğer KKD hasar görmüşse veya işlevselliği azalmışsa, hemen değiştirilmelidir.KKD’leri son kullanıcılar tarafından kullanım öncesi ve sonrası kontrollerin yapılması ,mevcut uygunsuzlukların tespit edilip KKD’yi kullanım dışı bırakılması veya değerlendirilmesi için üreticisi,bayisi ya da akredite kurumlar tarafından en az yılda bir kez periyodik kontrol/muayenesinin yaptırılması gerekmektedir. KKD’lerin çalışanlar tarafından mekanizmasının açılmaması ,herhangibir parça değişikliği yapılmaması önemlidir.

Kişisel Koruyucu Donanım seçerken nelere dikkat etmeliyim?

KKD seçerken şu faktörlere dikkat etmek önemlidir:

  • Tehlikeleri Anlayın: Hangi tür tehlike ve risklerle  karşılaşabileceğinizi belirleyin ve buna uygun KKD seçin. Risk değerlendirmesi sonucu tespit edilen risklere karşı gereken korumayı sağlamasına dikkat edilmelidir. KKD kullanımına ilişkin risk belirleme tablosuna göre KKD seçimi sağlanmalıdır. KKD kullanımının ek risk ortaya çıkarmaması önemlidir. İşyerindeki çalışma koşullarına uygun olmasına ,kullananın ergonomik ve sağlık durumuna uygun olmasına dikkat edilmelidir.
  • Uygunluk: KKD’ nin doğru boyutta ve uygun şekilde olması gerekir. Rahatlık ve rahat hareket edebilmek önemlidir.
  • Standartlara uygunluk: KKD, belirli güvenlik standartlarını karşılamalıdır. Bu, ürünün kalitesini ve etkinliğini sağlar. CE ve EN belgesi olmasına dikkat edilmelidir.
  • Eğitim: KKD’nin nasıl doğru şekilde kullanılacağını öğrenmek önemlidir. Çalışanlar eğitilmeli ve KKD’nin doğru şekilde kullanılması teşvik edilmelidir.

KKD kullanmanın yararları nelerdir?

KKD kullanmanın çeşitli yararları vardır:

İş kazalarını ve yaralanmaları önler.iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği standartlarını karşılamaya yardımcı olur.

Çalışanların güvenliğini artırır ve motivasyonlarını yükseltebilir.

İşyerindeki riskleri azaltır ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturur.

Unutmayın ki Kişisel Koruyucu Donanım, tehlikeli durumları tamamen ortadan kaldırmaz, ancak riskleri minimize etmeye yardımcı olabilir. Her zaman uygun KKD kullanımı ve güvenlik prosedürlerine uyma önemlidir.

KKD'nin kullanımı sırasında nelere dikkat etmeliyim?

KKD kullanırken şunlara dikkat etmelisiniz:

KKD’nin doğru şekilde takıldığından emin olun. Uygun beden, yeterli uzunluk ve doğru şekilde takılmayan KKD etkisiz olabilir.

KKD’nin doğru şekilde kullanımını öğrenin. Örneğin, bir maske veya solunum cihazı kullanıyorsanız, nasıl takılacağını ve çıkartılacağını öğrenin.

KKD’yi düzenli olarak kontrol edin. Hasar, aşınma veya işlevsellik kaybı tespit ederseniz, hemen değiştirin.

KKD’nin belirli bir kullanım ömrü olabilir. Bu süreye uygun olarak düzenli olarak değiştirin.

KKD’yi sadece amaçlandığı işlerde kullanın. Örneğin, bir kulak koruyucusu sadece gürültülü bir ortamda kullanılmalıdır.

İşverenin sorumluluğu nedir?

İşverenler, çalışanların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle işverenlerin şu sorumlulukları vardır:

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.( Çalışanları KKD’nin nasıl kullanılacağı ve bakımının nasıl yapılacağı konusunda eğitmek)

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.(Tehlikeleri değerlendirmek ve uygun KKD sağlamak)

Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

İş ekipmanlarının, ortamın ve kullanılan KKD’nin düzenli olarak kontrol edilip bakımının yapılmasını sağlamak.

İş yerinde güvenli çalışma prosedürlerini oluşturmak ve uygulamak

KKD kullanımı işveren ve çalışan ilişkisini nasıl etkiler?

KKD kullanımı, işveren-çalışan ilişkisinde güvenliği artırıcı bir faktör olarak rol oynar. İşverenlerin uygun KKD sağlaması ve çalışanların bu ekipmanı doğru şekilde kullanması, iş yerinde güvenli bir çalışma ortamını teşvik eder. Bu da işveren ve çalışan arasındaki güveni artırabilir.

KKD'nin yanlış kullanımının veya ihmalinin sonuçları neler olabilir?

KKD’nin yanlış kullanımı veya ihmal edilmesi ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu sonuçlar arasında iş kazaları, yaralanmalar, meslek hastalıkları ve hatta ölümler yer alabilir. Ayrıca, KKD’nin doğru şekilde kullanılmaması, işverenlerin yasal yaptırımlara tabi tutulmasına neden olabilir.

Kişisel Koruyucu Donanımın doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumada kritik bir rol oynar. İşverenler ve çalışanlar, KKD kullanımının önemini anlamalı, doğru ekipmanı seçmeli ve gerektiğinde eğitim almalıdır.

Yüksekte çalışma için hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

Yüksekte çalışırken aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmalıdır:

Önce yükseğe çıkmadan işi yapabiliyormuyuz ona bakmak lazım.illa yükseğe çıkarak yapacaksak gerekli tüm önlemlerin alındığından emin olunması gerekmektedir.İşin yapılacağı platform veya yüzeyin stabilitesini kontrol edin.

Toplu koruma yöntemlerine öncelik verin(yaşam hattı,platform ,güvenlik ağı )

Uygun kişisel koruyucu donanımları kullanın, örneğin düşme önleyici ekipmanlar (tam vücut emniyet kemeri, lanyard vb.)

Operatör belgesi gerektiren bir ekipman ile çalışma yapılacak ise(manlift,sepet vb…) belgelerinin tam olduğundan emin olun.personel operatör belgesi,yıllık periyodik muayene raporları,sgk ,eğitim ,sağlık raporu gibi belgelerin eksiksiz olmasına dikkat edin.

Eğitim alın: Yüksekte çalışma konusunda eğitim almak, güvenli prosedürleri öğrenmek önemlidir.Çalışma planı ve kurtarma planlarını hazırlayın.

Ekipmanları düzenli olarak kontrol edin ve bakımını yapın/yaptırın.

Güvenlik talimatlarına ve iş yerinin prosedürlerine uyun.

Yüksekte çalışma sırasında hangi KKD'ler kullanılır?

Yüksekte çalışma sırasında kullanılan kişisel koruyucu donanımlar şunlar olabilir:

Düşme önleyici ekipmanlar: Tam vücut emniyet kemeri, lanyard, konumlandırma lanyardı,geri sarımlı düşüş durdurucular  gibi ekipmanlar düşmeyi önlemek için kullanılır.

Baş koruyucuları: Yüksekte çalışma bareti, yüksekten düşen cisimlere karşı başın korunması için kullanılır.

Ayak koruyucuları: İş ayakkabıları veya botlar, ayakları en iyi şekilde korumak için kullanılır.

Yüksekte çalışma nedir?

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir. Bu tür çalışmalar inşaat, bakım, temizlik, montaj gibi birçok sektörde gerçekleştirilebilir.

Yüksekte çalışma sırasında dikkat edilmesi gereken riskler nelerdir?

Yüksekte çalışma; personelin düşme riski, ekipmanın düşme riski , denge kaybı, ekipman arızaları gibi çeşitli riskler içerir. Olumsuz hava koşulları,personelin yüksekte çalışmaya elverişli olmaması, aşırı cesaret ve özgüven gibi durumlarda yüksekte çalışırken dikkat edilmesi risklerin başında gelmektedir.

Düşmeler ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Ayrıca, yüksekte çalışırken malzemelerin veya aletlerin düşmesi de altta çalışanlara zarar verebilir.

Yüksekte çalışmanın yasal düzenlemeleri nelerdir?

Yüksekte çalışma, birçok ülkede yasal düzenlemelere tabidir. İş güvenliği standartlarına uymak, yüksekte çalışırken alınması gereken önlemleri belirler. İşverenler  yasaları takip etmekle yükümlüdür. Güncel gelişmeleri takip edip KKD  ve eğitim gibi konularda  eğitim ve ekipman konusunda çalışanlarını bilgilendirmelidir. Öncelikle çalışma yapılan firmanın  yüksekte çalışma ile ilgili talimatlarına uymak, sonrasında kendi firmasının İSG talimatlarına uyulması önemlidir.

Yüksekte çalışma eğitimi neden önemlidir?

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesi açısından önemlidir.

Yüksekte çalışma eğitimi, çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruma amacı taşır. ekipmanın nasıl kullanılacağını, riskleri  nasıl yöneteceğini ve acil durumlarla nasıl başa çıkılacağını öğretir. Bu eğitim, iş kazalarını önlemeye yardımcı olabilir.

Yüksekte çalışma, ciddi riskler taşıdığından, iş güvenliği prosedürlerine sıkı sıkıya uymak ve doğru ekipmanları kullanmak hayati öneme sahiptir. Hem işverenler hem de çalışanlar, yüksekte çalışma sırasında güvenliği her zaman en üst düzeyde tutmalıdır.

Yüksekte çalışma ekipmanları nelerdir ?

Ankrajlar, Yatay Yaşam Hatları, Dikey Yaşam Hatları, Emniyet Kemerleri, Özel Sistemler, Lanyardlar, Geri Sarımlı Yaşam Hattı Ekipmanları, Karabinalar, Kancalar, Halat Tutucuları, Kurtarma Ekipmanları ve Alet Düşüş Koruma Ürünleri.

Numeko Safety – Numeko Akademi Merkezi

Numeko Safety Kapalı Alan Eğitim Merkezi

Numeko Safety Yüksekte Kurtarma Eğitimi

Numeko Akademi Demo Aracı – Demo Van

Bize Ulaşın

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.