Hakkımızda

İstanbul merkezli ve iş güvenliği alanında öncü konumda bulunan firmamız, yıllardır sektördeki deneyimi ve uzman kadrosuyla müşterilerine üstün hizmet sunmaktadır.

Amacımız, çalışma ortamlarını daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek için en kaliteli ürünleri ve hizmetleri sunarak işverenlerin ve çalışanların güvenliğini en üst düzeyde sağlamaktır.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz. Başlıca faaliyet alanlarımız arasında kişisel koruyucu donanım tedariği, yüksekte çalışma ekipmanları, yaşam hatları keşif ve montajları, iş güvenliği eğitimleri bulunmaktadır.

İş güvenliği konusundaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek, en son teknolojileri kullanarak müşterilerimize en iyi çözümleri sunmaktayız.

Firmamız, dünya genelinde güvenilirliği ve kalitesiyle tanınan 3M ve Honeywell gibi lider iş güvenliği firmalarının Türkiye dağıtıcılığını yapmaktadır.

Bu sayede, müşterilerimize en üstün ürünleri ve çözümleri sunabilmekteyiz.

Ürün yelpazemiz, kişisel koruyucu ekipmanlar, solunum koruma ürünleri, kulak ve göz koruma ekipmanları, baş ve yüz koruma ürünleri gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Firmamızın en büyük değeri, uzman ve deneyimli kadrosudur. İş güvenliği konusunda uzmanlaşmış eğitmenlerimiz, müşterilerimize en güncel ve etkili iş güvenliği eğitimlerini sunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırmak ve kazaları en aza indirgemek için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Müşteri memnuniyeti, kalite ve güvenilirlik firmamızın temel ilkelerindendir. Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimize hızlı ve etkili çözümler sunarak, iş güvenliği alanında öncü ve güvenilir bir firma olarak sektördeki yerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

4
Güvenilirlik

Güvenilirliğimiz, paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza verdiğimiz en önemli teminatımızdır

Sürdürülebilirlik

Yaptığımız yatırımlarda ve projelerimizde önceliğimiz sürdürülebilirliktir.

Her Adımda Saygı

İşimizdeki her adımda bilgi ve tecrübeye, çalışanımıza, paydaşımıza, iş ortağımıza, rakiplerimize, topluma ve çevreye saygı duyarız.

İnsana Değer Verme

Her yatırımızın başlangıç noktasında insana değer verme vardır. Ortak fayda sağlamak için çalışanlarımızın hedeflerini de bilerek çalışırız. İşe alım ve yerleştirmede ayrımcılık yapmayız.

Değer Katma

Bilgi ve tecrübemizi paylaşırız. Değer yaratan, değer katan organizasyonları toplumumuzun hizmetine sunarız.

STRATEJİMİZ

Numeko Safety, özellikle Telekomünikasyon olmak üzere tüm sektörlerde, dünyada işinin en iyisi firmalar ile çalışarak müşterilerine, yüksekte çalışanların düşmesini önleyici ve çalışma rahatlığını sağlayan donanım ve sistemler, iş güvenliği ekipmanları, kişisel koruyucu donanımlar, kurtarma ekipmanları, yük kaldırma ekipmanları tedariği ve montaj çalışmalarını yapmaktadır.

Hedefimiz; Teknoloji ve insan öğelerinin birleşimi sonucu ortaya çıkan yenilikçi yaklaşımlar ve çözümleri sunarak, insan yaşamını kolaylaştırmak ve onlara daha güvenli yarınlar hazırlamaktır.

BUGÜNÜMÜZ: İnsan odaklı, geleceğin teknolojilerine yatırım yapan ve etik değerlerimize bağlı yenilikçi, gelişime açık bir yönetim anlayışı izliyoruz. Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak, doğru zamanda, doğru adımlar ve yatırımlarla, sürdürülebilir bir büyüme grafiği çiziyoruz. Her alanda farkındalık yaratmaya özen gösteriyor ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Optimum çözümlerle, operasyonel mükemmeliyet sağlayarak, bulunduğumuz sektörlerde öncü olmanın sorumluluğunu taşıyoruz.

YARINIMIZ: Birikim ve pazar deneyimlerimizi yeni teknolojiler ve hizmetlerle bütünleştirerek, ürün portföyümüzü zenginleştiriyoruz. Uluslararası pazarlarda bizi daha yukarılara taşıyacak projeler geliştirmeye önem veriyoruz. Yenilikçi ve gelişime açık dinamik yapımızla, dünyanın önemli oyuncularından birisi olmak için çalışıyoruz. Farklılık yaratan, teknolojik altyapımızı yüksek düzeyde tutan üretim stratejilerimizi geliştirerek, sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

DEĞERLERİMİZ: En önemli değerimiz insan kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin yüksek kaliteli olması, her biri kendi alanında uzman; saygıyı, katılımcılığı, dayanışmayı ve “biz” kültürünü hep önde tutan iş arkadaşlarımızın kalitesinden kaynaklanmaktadır. Toplumsal değerlerimizi ön planda tutan ve duyarlı olmayı, paylaşımı, sorumluluk almayı içselleştiren kurum kültürümüz, vazgeçilmez ilkelerimizdendir.

Numeko Grup olarak iş arkadaşlarımızın sağlık ve güven içerisinde faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir iş ortamı sunuyoruz. Her alanda olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da yasal düzenlemelere uyarak, insan hayatını önce tutarak sürekli gelişmeyi temel alıyoruz. Bu çerçevede;

• Tüm işletme fonksiyonlarımızın kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili tüm kanun, mevzuat, şartnameleri kapsamasını,
• İş sağlığı, güvenliği ve çevre hedeflerimiz doğrultusunda sürekli denetim ve iyileştirme yapılmasını,
• Tüm şirket organizasyonlarımızda çevresel riskleri, tehlikeleri kontrol altına alarak, çevre kirliliğini, meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemeyi,
• Enerji ve kaynakların kullanımını pozitif yönde azaltmayı,
• İş sağlığı, güvenliği ve çevre süreçlerini içeren bir şirket kültürü oluşturarak meslektaşlarımızda sorumluluk duygusunu değiştirerek,
• Hizmet sürecimizdeki kritik noktaları tespit ederek, hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almayı, eğitimlerini tamamlamayı
• Şirket faaliyetlerimizdeki olası problemlerde etkin, düzeltici bir yol izleyerek, entegre sistemde sürekliliği sağlamayı ve sektörlerimizdeki çağdaş uygulamaları yansıtmayı.

Tüm bu kapsamlarda İSG ile ilgili tüm taraflarla etkin iletişim kurmayı taahhüt ediyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanlarınızın ve Çalışanlarımızın Evlerine Güvenle Dönmelerini Sağlıyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI

Önce İnsan, Sağlık ve Mutluluk

Her alanda ‘önce insan’ mottosuyla hareket eden, en önemli kaynağı insan olarak gören, çalışanlarına değer veren, onların iş ortamında kendilerini güvende hissetmesini sağlayan, oryantasyon ve işyeri eğitimini önemseyen, bireysel gelişim ve takım çalışmasını teşvik eden, uzun soluklu ve kalıcı kadrolar kurma hedefinde olan ve daima kişisel yetenekleri geliştirmek için yol gösterici olarak hareket eden bir kurumuz. Genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışan ve yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Çalışanlarımız arasında kurumsal bağlılığın yüksek tutulması ve kurumsal kültür ögelerinin herkes tarafından benimsenerek sahiplenilmesi büyük önem arz eder. Takım çalışması, kuruma ve kurum kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmakta olup çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar kurumun başarıları ile de gurur duyması İnsan Kaynakları alanındaki en önemli hedefimizdir. Kurum kültürümüz, çalışanların adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması üzerinde şekillendirilirken dürüstlük çalışanların kurumla olan ilişkisinde en yüksek değerimiz olarak kabul edilmektedir.

Numeko Grup olarak, geniş uygulama alanlarında sunduğumuz hizmetin kalitesini, güvenirliliğini ve müşteri memnuniyetini başarının ve sürekliliğinin anahtarı olarak görmekteyiz. Bu amaçla çıktığımız yolda, çevre dostu politikalar benimseyerek, sistemi sürekli iyileştirme ve kaliteyi artırma çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar kapsamında;

• İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak, hizmetlerimizin tüm aşamalarında entegre sistem, çevre ve emniyet kurallarına tam olarak uymak,
• Çevreye ve bitki örtüsüne duyarlı olarak, atık kontrolü sağlamak,
• Çevreye zarar verilmesini önlemek için tüm kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmak,
• İş ortaklarımıza, taşeronlarımıza, müşterilerimize ve çalışan personelimize karşı daima adil ve dürüst olmak,
• Doğrudan vazgeçmeyerek, gelişim ve rekabet gücümüzü artırmak.
• Hizmet sürecimizdeki kritik noktaları tespit ederek, hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almak
• Olası problemlerde, etkin düzeltici faaliyetlerle entegre sistemimizde sürekliliği sağlamak,
• Sektörel gelişmeleri takip ederek, çağdaş uygulamaları hizmetlerimize yansıtmak,
• Tüm faaliyetlerimizde, ekip çalışmasını esas tutarak, yüksek motivasyon sağlamak,
• Çevre ve emniyet için etkin iç ve dış iletişim ağımızı kurmak,
• Mevcut yasal mevzuat ve yönetmeliklere tam olarak uymak.

Bu amaçla ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği YÖNETİM SİSTEMLERİ rehberimiz olacaktır.

KALİTE VE ÇEVRE

Çalışanlarınızın ve Çalışanlarımızın Evlerine Güvenle Dönmelerini Sağlıyoruz.

SOSYAL SORUMLULUK

Önce İnsan, Sağlık ve Mutluluk

"Çağdaş ve gelişmiş bir toplum için en büyük gereksinim eğitimdir ve insana değer vermektir." İlkesini benimsiyoruz. Kazandığımız kaynakları ve bilgiyi her zaman paylaşma ve topluma geri döndürme önceliğindeyiz. Merkezinde "İnsan, Güven ve İyilik" olan tüm projelere katkı sağlıyoruz veya öncülük ediyoruz.

Bize Ulaşın

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.